Su tarptautine mokytojo diena!

Su tarptautine mokytojo diena!

Visiems linmkime kuo nuoširdžausios sėkmės, kantrybės ir ištvermės ugdant ir vedant jaunąją kartą sportinių rezultatų ir mokslo pažinimo džiaugsmo link :)